Red-Tipped Clearwing
Ameisen-Glasflügler
Sésie Fourmi